Forma i typ
Książki
(4)
Dostępność
tylko na miejscu
(3)
dostępne
(1)
Placówka
Magazyny
(1)
Czytelnie
(3)
Autor
Barteczko Krzysztof
(1)
Gołembski Grzegorz
(1)
Grabowski Jan (1942- )
(1)
Jalinik Mikołaj
(1)
Jaroszewska-Brudnicka Renata
(1)
Sokołowski Dariusz (geografia)
(1)
Wrzosek Anna
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(3)
Kraj wydania
Polska
(4)
Język
polski
(4)
Temat
TURYSTYKA
(4)
USŁUGI
(2)
GLOBALIZACJA
(1)
GOSPODARKA TERENOWA
(1)
Temat: czas
1989-
(2)
Gatunek
DANE STATYSTYCZNE
(1)
4 wyniki Filtruj
Książka
W koszyku
Bibliogr., netogr. przy pracach.
Turystyka należy do wyjątkowo dynamicznych zjawisk współczesności. Jej szybki rozwój wiąże się m.in. ze wzrostem liczby uczestników ruchu turystycznego, ilościowym i jakościowym rozwojem bazy turystycznej oraz stopniowym poszerzaniem penetrowanych obszarów. W drugiej połowie XX wieku turystyka przekształciła się z elitarnego ruchu, dostępnego nielicznym uczestnikom, w masowy ruch społeczny, w którym uczestniczy w skali świata ponad miliard osób rocznie, generujący w tym samym czasie dochody przekraczające bilion dolarów amerykańskich. W związku z tak dużym znaczeniem gospodarczym turystyka stała się źródłem dochodów, o które konkurują przedsiębiorstwa i regiony. Zabieganie o klienta skłania animatorów turystyki do wdrażania nowych, coraz bardziej wydajnych, form zarządzania, do poszukiwania źródeł finansowania, zapewniających przewagę nad konkurencją, a także do tworzenia coraz bardziej różnorodnych produktów turystycznych. Niniejsze opracowanie powstało przy udziale kilkunastu Autorów z różnych ośrodków naukowych i samorządów. Porusza ono niektóre zagadnienia wchodzące w zakres zarysowanej wyżej problematyki.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 15390.XX.2 [Czytelnia B] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Obecnie dynamicznie zmieniają się uwarunkowania działalności podmiotów turystycznych, gdyż zmieniają się potrze-by konsumentów, występuje ostra rywalizacja pomiędzy usługodawcami, pogłębiają się procesy globalizacji na rynku światowym. Dużego znaczenia nabierają problemy przewagi konkurencyjnej, sama konkurencyjność, jak też zasoby konkurencyjne. Nie ma też uniwersalnej teorii określającej pojęcie konkurencyjności," ani też zunifikowanych miar i narzędzi do jej mierzenia. Te pojęcia dotyczą za-równo poszczególnych podmiotów turystycznych, jak i całej branży turystycznej. Celem monografii jest stworzenie możliwości zaprezentowania wyników badań prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych, dotyczących konkurencyjności produktów różnych branż turystycznych. Monografia jest zbiorem ujęć teoretycznych, dotyczących przykładów rozwoju produktów turystycznych, jak też koncepcji analiz i badań zjawisk innowacyjnych oraz zachowań wobec konsumenta.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 9926.XX.5 [Czytelnia B] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 351-371.
Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez rozwój turystyki jest kluczem do bogacenia się przedsiębiorstw, samorządów i lokalnych społeczności. Dlatego niezbędne jest poznanie czynników wpływających na konkurencyjność regionów - analiza zasobów. Umożliwi to określenie sposobów zwiększania konkurencyjności regionów. Z pewnością do najważniejszych z nich należy wzrost przedsiębiorczości firm i samorządów działających w regionach turystycznych. Książka jest efektem badań ekspertów turystyki zaproszonych do uczestnictwa w Gremium Ekspertów.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 8972.XX.2 [Czytelnia B] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Książka dostępna również w wersji elektronicznej na płycie CD o sygn. CD.19.
Książka przedstawia analizę pozycji konkurencyjnej Polski i okreslenie przewag konkuencyjnych polskiego produktu turystycznego w porównaniu do produktu turystycznego wybranych krajów Unii Europejskiej na tle ogólnych tendencji w turystyce światowej. Wskazuje również wnioski i propozycje działań, które prowadziłyby do poprawy pozycji konkurencyjnej polskiej turystyki na międzynarodowym rynku turystycznym.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyny
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. B.662 [Magazyn 2], B.652.XX.6 [Magazyn 1] (2 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej