Forma i typ
Książki
(15)
Dostępność
dostępne
(16)
tylko na miejscu
(15)
wypożyczone
(2)
Placówka
Magazyny
(8)
Wypożyczalnie
(10)
Czytelnie
(15)
Autor
Deutsch Smith Deborah (1947- )
(2)
Dykcik Władysław
(2)
Firkowska-Mankiewicz Anna (1941- )
(2)
Szumski Grzegorz
(2)
Baczała Ditta
(1)
Badora Sylwia
(1)
Binnebesel Józef (1967- )
(1)
Brągiel Józefa
(1)
Błeszyński Jacek J. (1963- )
(1)
Chrzanowska Iwona
(1)
Dycht Marzena (1976- )
(1)
Lütje-Klose Birgit
(1)
Mikrut Adam
(1)
Sowa Józef (1939- )
(1)
Szczepanik Renata
(1)
Szychowiak Barbara
(1)
Troszczyńska-Nakonieczna Wiesława
(1)
Werning Rolf
(1)
Wojciechowski Franciszek
(1)
Wojdak-Piątkowska Magdalena
(1)
Wyczesany Janina
(1)
Zawiślak Aleksandra
(1)
Zeidler Włodzisław (1937- )
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(13)
Kraj wydania
Polska
(15)
Język
polski
(15)
Temat
PEDAGOGIKA SPECJALNA
(15)
DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE
(2)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(2)
NAUCZANIE POCZĄTKOWE
(1)
NIEPEŁNOSPRAWNI
(1)
NIEPOWODZENIA SZKOLNE
(1)
OPIEKA SPOŁECZNA
(1)
PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA
(1)
REHABILITACJA (med.)
(1)
REHABILITACJA (medyczna)
(1)
SENS ŻYCIA
(1)
SZKOLNICTWO SPECJALNE
(1)
Gatunek
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(3)
15 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Na książce wyłącznie błędny ISBN 78-83-16095-01-09
Bibliogr. przy pracach.
Publikacja jest poświęcona pedagogice specjalnej w ujęciu historycznym i jest podzielona na cztery części. W pierwszej znajdziecie Państwo informacje dotyczące historii założeń tej dyscypliny naukowej z uwzględnieniem przemian w sytuacjach edukacyjnych, rehabilitacyjnych i poradnictwie. Rozdział drugi został dedykowany oligofrenopedagogice, tyflopedagogice, surdopedagogice, resocjalizacji, logopedii, opiece i wsparciu terminalnie chorych. Rozdział trzeci traktuje o historii podejmowanych działań w terapiach tych, których pozycja i efekty znane są od dawna oraz tych, które znajdują zwolenników jeszcze w wąskim gronie. W rozdziale czwartym zaprezentowana została, z perspektywy historii wychowania, przestrzeń pedagogiki specjalnej ze swoimi najbardziej sławnymi reprezentantami. Gandalf.com.pl
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 10546.IV.4 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 8709.IV.4 [Czytelnia B] (1 egz.)
Książka
W koszyku
W głównych swych założeniach książka stanowi kompendium podstawowej wiedzy o historii pedagogiki specjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia wkładu czołowych przedstawicieli tej nauki w jej rozwój. Publikacja ta jest także próbą uczczenia naukowego i dydaktycznego dorobku osób tworzących podwaliny pedagogiki specjalnej poprzez kontynuowanie tradycji upowszechniania wiedzy pedagogicznej wśród tych, którzy się nią zajmują.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 5056.IV.4 [Czytelnia B] (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Podręczniki Akademickie / Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu ; 17)
Bibliogr. s. 271-296, akty prawne w aneksie.
Książka, którą oddajemy do rąk Czytelników jest próbą modelowego ujęcia procesu rehabilitacji, odnoszonego do jego aspektów edukacyjnych. Przyjmujemy założenie, że proces rehabilitacji zawiera swoiste podstawy i wspólne elementy, które można odnieść do różnych niepełnosprawności. Podkreślamy w tej publikacji specyficzne potrzeby osób z różnymi niepełnosprawnościami, pamiętając zarazem, że są to jednostki w swej istocie normalne, dysponujące analogiczną pulą genów jak inne osoby. Problematyka zaprezentowana w poszczególnych rozdziałach książki eksponuje przede wszystkim podejście społeczno-humanistyczne i podmiotowe w procesie oddziaływań rehabilitacyjnych. Akcentuje również integracyjną perspektywę w podejmowaniu i rozwiązywaniu problemów jednostek niepełnosprawnych. Proces rehabilitacji w różnych jego odmianach wychodzi poza tradycyjną konwencję. Jest on próbą poszukiwania alternatywnych możliwości rozwoju człowieka z udziałem rodziny, szkoły i sieci placówek wspierających jego rozwój.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 9466.V.3 [Czytelnia B] (1 egz.)
Książka
W koszyku
(PNiP.)
Bibliogr. s. 651-696. Indeksy.
Monografia Iwony Chrzanowskiej to praca jakiej w ostatnim dziesięcioleciu nie opublikowano. To gigantyczne zadanie twórcze z szeregiem subdyscyplinarnych i interdyscyplinarnych wątków. Warto zwrócić uwagę, że książka ma aspiracje „wyjścia” poza tradycyjny podręcznik. Między innymi temu ma służyć podział książki na dwie części. Pierwsza niejako wprowadzająca w podstawy i tradycję pedagogiki specjalnej, druga traktująca o najważniejszych problemach dzisiejszej pedagogiki specjalnej. Autorka unika w dyskusji domniemań, posługuje się twardymi danymi empirycznymi i poprawną terminologią naukową. Przy czym autorce, co uważam jest niesłychanie ważne dla tego typu publikacji, udało się znaleźć kompromis pomiędzy naukowością a zrozumiałością tekstu. Książkę czyta się dobrze bez względu na poziom rozwoju naukowego. Będzie ona zapewne pomocna nie tylko dla studentów pedagogiki specjalnej, ale również dla wszystkich innych osób stykających się w swojej pracy zawodowej z osobami niepełnosprawnymi.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 3 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Magazyny
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.15070 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.15069.IV.4 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 15968.IV.4 [Czytelnia B] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Podstawowy podręcznik z zakresu pedagogiki specjalnej przybliżający najważniejsze i aktualne zagadnienia tej dyscypliny w Polsce i na świecie. Autorka wyczerpująco omawia zagadnienia poświęcone kontekstowi edukacji specjalnej w dobie obecnych szans i możliwości, indywidualizacji w zakresie planowania kształcenia osób niepełnosprawnych oraz konkretnych rozwiązań w tej dziedzinie. Przybliża wiedzę oraz sposoby pracy z osobami mającymi konkretne zaburzenia czy odchylenia od normy. Omawia specyfikę upośledzenia fizycznego, chorób przewlekłych i specjalnej opieki zdrowotnej, kształcenia osób z problemami wzroku i słuchu, dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi oraz zaburzeniami zachowania. Pokazuje konkretne rozwiązania dotyczące uczenia się osób upośledzonych umysłowo, dzieci z zaburzeniami mówienia i języka, czy specyficzne problemy dzieci z autyzmem. Szczegółowo prezentuje problemy osób z niepełnosprawnością złożoną, głuchoniemych oraz z pourazowym uszkodzeniem mózgu. Przedstawia także problemy różnic kulturowych w zakresie kształcenia osób niepełnosprawnych, w tym dwujęzycznych. Jeden z rozdziałów poświęcony jest również rozwojowi dzieci zdolnych oraz specyfice pracy z nimi.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 3 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Magazyny
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.7330 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.7331.IV.4 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 8285.IV.4 [Czytelnia B], 8284.IV.4 [Czytelnia B] (2 egz.)
Książka
W koszyku
Podstawowy podręcznik z zakresu pedagogiki specjalnej przybliżający najważniejsze i aktualne zagadnienia tej dyscypliny w Polsce i na świecie. Autorka wyczerpująco omawia zagadnienia poświęcone kontekstowi edukacji specjalnej w dobie obecnych szans i możliwości, indywidualizacji w zakresie planowania kształcenia osób niepełnosprawnych oraz konkretnych rozwiązań w tej dziedzinie. Przybliża wiedzę oraz sposoby pracy z osobami mającymi konkretne zaburzenia czy odchylenia od normy. Omawia specyfikę upośledzenia fizycznego, chorób przewlekłych i specjalnej opieki zdrowotnej, kształcenia osób z problemami wzroku i słuchu, dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi oraz zaburzeniami zachowania. Pokazuje konkretne rozwiązania dotyczące uczenia się osób upośledzonych umysłowo, dzieci z zaburzeniami mówienia i języka, czy specyficzne problemy dzieci z autyzmem. Szczegółowo prezentuje problemy osób z niepełnosprawnością złożoną, głuchoniemych oraz z pourazowym uszkodzeniem mózgu. Przedstawia także problemy różnic kulturowych w zakresie kształcenia osób niepełnosprawnych, w tym dwujęzycznych. Jeden z rozdziałów poświęcony jest również rozwojowi dzieci zdolnych oraz specyfice pracy z nimi.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 3 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Magazyny
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.7329 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.7328.IV.4 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 8283.IV.4 [Czytelnia B], 8282.IV.4 [Czytelnia B] (2 egz.)
Książka
W koszyku
Książka stanowi kompendium aktualnej wiedzy z pedagogiki specjalnej ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych kierunków przemian teorii i praktyki tej dyscypliny naukowej. Autorami są czołowi znawcy problematyki z różnych ośrodków akademickich kraju.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Magazyny
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.955 [Magazyn 1], 2040 [Magazyn 2], 2039 [Magazyn 2] (3 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P.954.IV.4 [Czytelnia B], P.953.IV.4 [Czytelnia B] (2 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 231-239
Ukazanie przez autorkę w sposób wieloaspektowy problematyki pedagogiki specjalnej z uwzględnieniem jej tradycyjnych kanonów w połączeniu z aktualnie zarysowującymi się trendami umożliwia czytelnikom usystematyzowanie wiedzy dotyczącej m.in.: - znaczenia tradycji w procesie opracowania procedur rehabilitacyjnych; - współczesnych kompleksowych rozwiązań psycho- i socjopedagogicznych dynamizujących asymilację kulturową osób niepełnosprawnych; - funkcjonowania interpersonalnego osób niepełnosprawnych; - tworzenia współczesnego systemu edukacji osób niepełnosprawnych opartego o zasady personalizacji, normalizacji, integracji.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 3 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Magazyny
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.6598 [Magazyn 1], P.6597 [Magazyn 1] (2 egz.)
Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.6596.IV.4 [Wypożyczalnia B], P.6595.IV.4 [Wypożyczalnia B] (2 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 7477.IV.4 [Czytelnia B], 7476.IV.4 [Czytelnia B] (2 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. przy art.
Książka jest podręcznikiem z zakresu pedagogiki specjalnej. Ma charakter propedeutyczny zapoznający czytelnika z podstawami tej wiedzy. Przedstawia zagadnienia w sposób jasny, zwięzły oraz syntetyczny. Uwzględnia współczesny dorobek pedagogiki specjalnej oraz prezentuje go w ujęciach najnowszych. Dokonany przez autorkę wybór zagadnień jest wynikiem przyjęcia określonej, własnej koncepcji pedagogiki specjalnej, która wyrasta z najlepszych wzorów z przeszłości, nie negując ich, lecz starając się je twórczo kontynuować. Idea napisania książki to chęć wyjścia naprzeciw potrzebom czytelników szukających nowoczesnego i przystępnego podręcznika. Jednocześnie autorka pragnęła aby po lekturze jej pracy czytelnik chętnie sięgnął po literaturę bardziej zaawansowaną. Czytelnik znajdzie na początku fundamentalne informacje o pedagogice specjalnej jako nauce, jej tożsamości, statusie teoretycznym, terminologii oraz podstawowych pojęciach. Następnie zaznajomiony zostanie z wewnętrzną strukturą pedagogiki specjalnej – dawniej i współcześnie wyróżnianych subdyscyplinach oraz pozna krótkie charakterystykami każdej z nich. Następną część książki poświęcono historii myśli z zakresu pedagogiki specjalnej, ze szczególnym i dokładnym omówieniem dziejów polskiej pedagogiki specjalnej od okresu zaborów do roku 1989. Następnie przedstawiono najważniejsze zagadnienia związane z praktyczną stroną tej nauki tj. kształceniem specjalnym. Omówiono tutaj podstawowe pojęcia związane z praktycznym wdrażaniem idei kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, diagnozą pedagogiczną, teleologią oraz kierunkami oddziaływań rehabilitacyjnych. Zagadnienia te omówiono na tle współczesnych przemian normalizacyjnych tego kształcenia. Książkę kończy rozdział przybliżający czytelnikowi problemy człowieka z niepełnosprawnością, jego specyficzną sytuację psychospołeczną oraz złożony proces dostosowywania się do własnej niepełnosprawności.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 3 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Magazyny
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.8363 [Magazyn 1], P.8362 [Magazyn 1], P.8361 [Magazyn 1], P.8099 [Magazyn 1] (4 egz.)
Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.8098.IV.4 [Wypożyczalnia B], P.8002.IV.4 [Wypożyczalnia B] (2 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 9333.IV.4 [Czytelnia B], 9332.IV.4 [Czytelnia B] (2 egz.)
Książka
W koszyku
(Seria Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.)
Bibliogr. s. 271-282, wykaz aktów prawnych s. 282-283, netogr. s. 284.
Przedmiot "podstawy rehabilitacji", ujęty w programie studiów pedagogicznych, wymaga opatrzenia w niezbędną literaturę i wybrania z niej zagadnień istotnych z punktu widzenia przyszłego pedagoga. Autorzy książki Proces rehabilitacji w kontekście edukacyjnym piszą, że "najnowsza wiedza medyczno-lekarska i psychologiczno-pedagogiczna z zakresu rehabilitacji rozproszona jest w wielu monografiach i czasopismach specjalistycznych, w związku z czym dostęp do niej jest dość utrudniony"‘. Od tego czasu na rynku wydawniczympojawiło się wiele książek, które mają charakter syntez i dotyczą różnych aspektów rehabilitacji. Problem tkwi w tym, jakie proporcje w zakresie przekazywanej wiedzy należy ustalić dla studentów pedagogiki, z jakimi zagadnieniami powinni być zapoznani, jako szczególnie ważnymi w przyszłej pracy zawodowej w charakterze pedagoga. Wymiary niepełnosprawności, jej interpretowanie - to problemy szczególnie istotne w wyróżnianiu odmian procesu rehabilitacji w aspekcie biomedyczno-lekarskim, psycholo-giczno-pedagogicznym i socjalno-społecznym.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 16936.XVIII.6 [Czytelnia B] (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Pedagogika / Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne)
Tyt. oryg.: Einfuhrung in die Lernbehindertenpädagogik, 2003
Bibliogr. s. 195-208. Indeksy.
Książka jest podsumowaniem obecnego stanu wiedzy, z opisem dotychczasowych tendencji rozwojowych, określeniem aktualnego poziomu wiedzy i wskazaniem potencjalnych perspektyw. Autorzy przedstawiają i porównują historyczne i aktualne koncepcje dydaktyczne ukierunkowane na nauczanie i wspieranie uczniów przejawiających trudności w uczeniu się. Formułują zasady dydaktyczne, a ich wdrażanie zostało zilustrowane przykładami z lekcji toczących się w szkole specjalnej dla dzieci z trudnościami w uczeniu się oraz w oddziałach integracyjnych. Na zakończenie opisują możliwości wsparcia na płaszczyźnie organizacyjnej i pedagogiczno-konceptualnej. Podręcznik zawiera m.in.: charakterystykę uczniów określanych mianem osób z trudnościami w uczeniu się; próby tworzenia definicji opierające się na różnych perspektywach oglądu problemu; historię powstania i rozwoju specjalizacji pedagogiki specjalnej; wyjaśnienie teoretycznych podstaw owej specjalizacji.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnie
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. P.8380.IV.4 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 9757.IV.4 [Czytelnia B] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. przy rozdz.
W pracy wyodrębniono trzy główne części: część I zatytułowana "Zagadnienia teoretyczne i ogólnometodyczne w edukacji terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych" składa się z 10 tematów; część II pt. "Problemy integracyjnego wychowania, nauczania i rehabilitacji" zawiera opracowanie 11 tematów, część III, najobszerniejsza, pt. "Problemy metodyki indywidualnej pomocy terapeutycznego i edukacyjnego wsparcia" obejmuje 28 szczegółowych tematów. Książka zawiera interesujące opracowania, które wzbogacają w sposób istotny teorię pedagogiki specjalnej. Wdrożone do praktyki pedagogicznej mogą udoskonalić i zintensyfikować metodę pracy z niepełnosprawnymi, podnosząc efektywność ich rehabilitacji. Gandalf.com.pl
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 8862.IV.4 [Czytelnia B] (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Prace monograficzne)
Bibliogr. przy pracach.
Na książkę tę składają się teksty stanowiące efekt pracy zespołu. Prezentowany wybór zawiera zatem prace najnowsze, pisane specjalnie dla nauczycieli i studentów. Materiały zostały dobrane tak, aby przedstawić najważniejsze koncepcje i założenia teoretyczne współczesnej dydaktyki specjalnej. Podstawy programowe obowiązujące w szkolnictwie specjalnym i integracyjnym określają zadania sprzyjające rozwojowi uczniów. Nauczyciele dostosowują je do potrzeb i możliwości dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Biorą oni pod uwagę zarówno czynniki zdrowotne, fizyczne, sensoryczne, środowiskowe, jak i inne, które są istotne w toku programowania zajęć. Integrowanie treści zaczyna się wcześniej, kiedy nauczyciel planuje pracę, pisząc swój tzw. rozkład materiału. Jednak właściwy żywy proces integrowania dokonuje się w toku pracy nauczyciela z uczniem. Skomplikowany z natury proces nauczania zintegrowanego ukazuje styczność dyscyplin, na których opiera się proces rewalidacji uczniów w okresie wczesnoszkolnym. Podkreślić tu trzeba kompetencje praktyków, którzy uczestnicząc w procesie edukacji dziecka przyczyniają się do podniesienia poziomu pracy nauczycieli i uczniów.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 3 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Magazyny
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.2114 [Magazyn 1], 3305 [Magazyn 2] (2 egz.)
Wypożyczalnie
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 3304.IV.9 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P.2113.IV.9 [Czytelnia B], P.2112.IV.9 [Czytelnia B] (2 egz.)
Książka
W koszyku
Główną treść pracy stanowi prezentacja funkcjonujących obecnie w Polsce najważniejszych instytucji opieki, wychowania i pomocy, opisanych zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami prawnymi oraz najnowszymi wynikami badań i analiz źródłowych. Prezentowane formy zostały podzielone na kilka grup. Pierwszą stanowią placówki opieki i pomocy rodzinie o charakterze uzupełniającym, wspierającym i interwencyjnym. Druga grupa to formy opieki nad dziećmi i młodzieżą, podejmujące zarówno opiekę dzienną, jak i całodobową, a mające charakter opiekuńczy, socjalizacyjny i resocjalizacyjny. W ostatniej grupie przedstawione zostały placówki opieki nad ludźmi starymi i niepełnosprawnymi. Praca dotyczy pedagogiki, a więc adresowana jest przede wszystkim do studentów pedagogiki o specjalności pedagogika społeczna, opiekuńcza, praca socjalna, resocjalizacja oraz do nauczycieli akademickich prowadzących przedmioty metodyczne z zakresu wymienionych specjalności. Może być także przydatna studentom innych kierunków z obszaru nauk społecznych oraz praktykom – wychowawcom, pracownikom socjalnym, kuratorom sądowym.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 3 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Magazyny
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.6505 [Magazyn 1], P.6504 [Magazyn 1], P.6503 [Magazyn 1], P.6502 [Magazyn 1], P.4223 [Magazyn 1] (5 egz.)
Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 7438.IV.6 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 4670.IV.6 [Czytelnia B] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Książka ta, jako podręcznik akademicki, przeznaczona jest dla studentów psychologii, pedagogiki, psychopedagogiki i socjologii. Ponieważ zawiera informacje dotąd niedostępne w literaturze polskiej (np. powstanie psychopatologii dziecka), zainteresuje także osoby czynnie pracujące w wymienionych zawodach, jak również wszystkich, którzy na co dzień pracują lub spotykają się z osobami niepełnosprawnymi. Zawarte w niej informacje mogą także wzbogacić wiedzę i ożywić wyobraźnię osób niepełnosprawnych, w szczególności tych, które w sposób twórczy wadzą się same ze sobą i poszukują sposobu na własne życie. Autorzy poszczególnych rozdziałów reprezentują różne dyscypliny naukowe, dzięki czemu opracowanie nasze ma charakter interdyscyplinarny. Dorota Szarkowicz jest przedstawicielką pedagogiki, Stanisław Kowalik jest psychologiem i socjologiem, zaś Włodzislaw Zeidler – psychologiem.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.5243.IV.4 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 6449.IV.4 [Czytelnia B] (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej