Forma i typ
Książki
(2)
Dostępność
tylko na miejscu
(2)
dostępne
(1)
nieokreślona
(1)
Placówka
Magazyny
(1)
Wypożyczalnie
(1)
Czytelnie
(2)
Autor
Balińska Agata
(1)
Czudec Adam (1952- )
(1)
Sikorska-Wolak Izabella
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(2)
Kraj wydania
Polska
(2)
Język
polski
(2)
Temat
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (postawa)
(1)
REGIONY PRZYGRANICZNE
(1)
ROZWÓJ REGIONALNY
(1)
SPÓŁDZIELCZOŚĆ
(1)
Temat: miejsce
POLSKA WSCHODNIA
(1)
2 wyniki Filtruj
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 140-[142].
Niniejsza publikacja jest próbą przybliżenia problemów towarzyszących rozwojowi obszarów wiejskich wschodnich regionów przygranicznych Polski oraz ukazuje możliwości przynajmniej częściowego ich rozwiązania z wykorzystaniem funkcji turystycznej. Publikacja składa się z sześciu rozdziałów. Rozdział pierwszy poświęcony jest zagadnieniom metodologicznym - określono w nim cel główny i cele szczegółowe badań, zakres i metodykę badań oraz scharakteryzowano próbę badawcza. Rozdział drugi ma charakter teoretyczny. Ukazano w nim różne podejścia do definiowania i określania istoty turystyki wiejskiej oraz jej powiązania z innymi rodzajami turystyki. Rozdział trzeci to charakterystyka przestrzenna i społeczno-ekonomiczna obszaru badań. Z uwagi na przygraniczne położenie w części wstępnej rozdziału uwzględniono zagadnienia współpracy transgranicznej i jej znaczenia w rozwoju turystyki. Kolejny, czwarty rozdział ukazuje atrakcyjność turystyczną badanych regionów i gmin. Ze względu na ograniczenia objętościowe, oraz mnogość informacji, zaprezentowane zostały tylko podstawowe informacje dotyczące walorów turystycznych oraz ukazano stan rozwoju infrastruktury turystycznej. W rozdziale piątym zaprezentowano stan rozwoju turystyki wiejskiej postrzegany przez wymienione w poprzednim rozdziale grupy opiniotwórcze. Scharakteryzowano proponowaną ofertę usług turystycznych, pożądaną sylwetkę osoby świadczącej usługi turystyczne segment odbiorców oraz stosowane środki i kanały promocji. Rozdział szósty akcentuje potrzebę i ukazuje perspektywy rozwoju funkcji turystycznej badanych gmin. Szczególnie wiele miejsca poświęcono w nim zasobom niematerialnym możliwym do wykorzystania w rozwoju turystyki wiejskiej, jakim są postawy mieszkańców wsi nie zaangażowanych w działalność turystyczną wobec rozwoju turystyki. Zaproponowana Czytelnikowi publikacja nie wyczerpuje złożonych i wieloaspektowych zagadnień związanych z kierunkami rozwoju turystyki wiejskiej i jej rolą w ewolucji obszarów wschodniego pogranicza Polski. Jest ona jedynie próbą przybliżenia tych problemów, a życzeniem autorek jest aby zainspirowała Czytelnika do dalszych badań nad poruszaną problematyką.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 4 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Magazyny
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.9217 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
Egzemplarze są obecnie niedostępne
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 10447.XX.1.4 [Czytelnia B] (1 egz.)
Stare oznaczenie "Wypożyczalnia"
Egzemplarze są obecnie niedostępne
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 290-299.
Monografia koncentruje się na możliwościach i barierach rozwoju Podkarpacia, regionu peryferyjnego, charakteryzującego się niskimi wskaźnikami gospodarczymi i jakości życia mieszkańców. Jest to równocześnie region o dużych walorach przyrodniczych, wysokich zasobach kapitału ludzkiego, słabym ekonomicznie i mało skłonnym do zmian strukturalnych rolnictwie oraz największym w skali kraju odsetku ludności wiejskiej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 10853.XIII.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej