Forma i typ
Książki
(12)
Pliki i bazy danych
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Dostępność
dostępne
(9)
tylko na miejscu
(4)
Placówka
Magazyny
(9)
Czytelnie
(4)
Autor
Bartoszewicz Witold
(4)
Byszewska-Dawidek Maria
(4)
Skalska Teresa
(4)
Borne-Januła Hanna
(2)
Radkowska Bożena
(2)
Dziedzic Ewa
(1)
Gotowt-Jeziorska Alicja
(1)
Mucha-Szajek Ewa
(1)
Siwiński Wiesław (1934- )
(1)
Tauber Roman Dawid (1945- )
(1)
Łopaciński Krzysztof
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(6)
Kraj wydania
Polska
(13)
Język
polski
(13)
Temat
TURYSTYKA
(9)
CUDZOZIEMCY
(3)
GLOBALIZACJA
(1)
HOTELARSTWO
(1)
KRYZYS GOSPODARCZY
(1)
KULTURA FIZYCZNA
(1)
ODPOCZYNEK
(1)
Turystyka
(1)
Temat: czas
2001-0
(4)
Gatunek
DANE STATYSTYCZNE
(9)
Dane statystyczne
(1)
Dziedzina i ujęcie
Podróże i turystyka
(1)
13 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
(Zeszyty Statystyczne)
Książka dostępna również w wersji elektronicznej na płycie CD o sygn. CD.17.
Publikacja szczegółowo charakteryzuje przyjazdy turystów do Polski. Omawia charakterystykę turystów zagranicznych odwiedzających Polskę (m.in. kraj pochodzenia), ich pobytu w Polsce oraz okresla wielkość i strukturę wydatków poniesionych w Polsce przez odwiedzających jednodniowych i turystów.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyny
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. B.621.XX.6 [Magazyn 1] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 119.
Przedmiotem publikacji jest charakterystyka turystów zagranicznych odwiedzających Polskę, charakterystyka ich pobytu w Polsce oraz określenie wielkości i struktury wydatków poniesionych w Polsce przez odwiedzających jednodniowych i turystów. Wyniki prowadzonych badań stanowią bazę źródłową do szczegółowych analiz turystyki przyjazdowej pod kątem: kraju pochodzenia turystów, poszczególnych segmentów rynku, regionalnego zróżnicowania turystyki itp. Pierwsza część publikacji jest poświęcona zagadnieniom metodologicznym. W części drugiej omówiono tendencje w turystyce światowej i europejskiej. Część trzecia prezentuje wyniki badań Instytutu Turystyki.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyny
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. B.1252.XX.1 [Magazyn 1] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Biblilogr. s. 112.
Przedmiotem publikacji jest charakterystyka turystów zagranicznych odwiedzających Polskę, charakterystyka ich pobytu w Polsce oraz określenie wielkości i struktury wydatków poniesionych w Polsce przez odwiedzających jednodniowych i turystów. Pierwsza część jest poświęcona zagadnieniom metodologicznym. W drugiej części omówiono tendencje w turystyce światowej i europejskiej. Część trzecia prezentuje wyniki badań Instytutu Turystyki.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyny
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. B.1253.XX.1 [Magazyn 1] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
CD
W koszyku
(Prace badawcze w turystyce)
Płyta zawiera wersję elektroniczną książki o sygn. B.621 XX CZYT.
Publikacja szczegółowo charakteryzuje przyjazdy turystów do Polski. Omawia charakterystykę turystów zagranicznych odwiedzających Polskę (m.in. kraj pochodzenia), ich pobytu w Polsce oraz okresla wielkość i strukturę wydatków poniesionych w Polsce przez odwiedzających jednodniowych i turystów.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. CD.17 [Czytelnia B] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Publikacja prezentuje zarówno naukowe spojrzenie na sytuację kryzysową w turystyce, jak i przykłady praktycznych rozwiązań wyjścia z tej sytuacji. Autorzy zamieszczonych tekstów odnieśli się w szczególności do następujących zagadnień: analizy kryzysu w gospodarce światowej i jego skutków w gospodarce turystycznej w Polsce, rozważań nad współzależnością sfery gospodarki turystycznej z innymi sferami gospodarki i oddziaływaniami gospodarczej kondycji ekonomicznej na gospodarkę turystyczną, diagnostyki stanu faktycznego gospodarki turystycznej w dobie kryzysu (ze szczególnym uwzględnieniem usług hotelarskich), identyfikacji czynników determinujących wielkość ruchu turystycznego i aktualnych uwarunkowań rozwoju turystyki, możliwości minimalizowania negatywnych skutków kryzysu i przykładów dobrych efektów współpracy partnerów rynku turystycznego, prognozowania zjawisk na rynku usług turystycznych. Książka prezentuje wybrane opinie, wyniki badań, dywagacje oraz próby wskazania niezbędnych rozwiązań w sytuacji turystyki w warunkach światowego kryzysu gospodarczego.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 13050.XX.3 [Czytelnia B] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Publikacja została wykonana przez Instytut Turystyki na zlecenie Departamentu Turystyki MSiT. Prezentuje ona dane statystyczne na temat infrastruktury turystycznej, ruchu turystycznego oraz gospodarki turystycznej w układzie wojewódzkim.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyny
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. B.1245.XX.1 [Magazyn 1] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Publikacja została wykonana przez Instytut Turystyki na zlecenie Departamentu Turystyki MSiT. Prezentuje ona dane statystyczne na temat infrastruktury turystycznej, ruchu turystycznego oraz gospodarki turystycznej w układzie wojewódzkim.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyny
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. B.1246.XX.1 [Magazyn 1] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Publikacja została wykonana przez Instytut Turystyki na zlecenie Departamentu Turystyki MSiT. Prezentuje ona dane statystyczne na temat infrastruktury turystycznej, ruchu turystycznego oraz gospodarki turystycznej w układzie wojewódzkim.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyny
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. B.1247.XX.1 [Magazyn 1] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Publikacja została wykonana przez Instytut Turystyki na zlecenie Departamentu Turystyki MSiT. Prezentuje ona dane statystyczne na temat infrastruktury turystycznej, ruchu turystycznego oraz gospodarki turystycznej w układzie wojewódzkim.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyny
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. B.1248.XX.1 [Magazyn 1] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Publikacja została wykonana przez Instytut Turystyki. Prezentuje ona dane statystyczne na temat infrastruktury turystycznej, ruchu turystycznego oraz gospodarki turystycznej w układzie wojewódzkim.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyny
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. B.1249.XX.1 [Magazyn 1] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Publikacja została wykonana przez Instytut Turystyki. Prezentuje ona dane statystyczne na temat infrastruktury turystycznej, ruchu turystycznego oraz gospodarki turystycznej w układzie wojewódzkim.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyny
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. B.1250.XX.1 [Magazyn 1] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. przy rozdz.
Publikacja zawiera 27 opracowań, które prezentują indywidualne podejście autorów do poruszanych zagadnień. Z perspektywy polskiej gospodarki turystycznej można wskazać kilka tematów, które są zarówno uniwersalne, jak i wpisane w kontekst, w których ona działa. Należą do nich: procesy integracji gospodarczej i politycznej, a szczególnie wpływ przynależności Polski do Unii Europejskiej na uwarunkowania rozwoju turystyki, wpływ procesów globalizacji na kształtowanie się rynku turystycznego, z uwzględnieniem oddziaływania kulturowego, potencjał turystyki jako części innowacyjnej gospodarki, wreszcie różnorodne bariery, które mogą hamować rozwój turystyki i które wymagają poszukiwania adekwatnych rozwiązań. Niniejsza publikacja jest próbą odpowiedzi na niektóre z wymienionych wyzwań.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 13051.XX.3 [Czytelnia B] (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Monografie / Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, ISSN 1895-1546 ; nr 9)
"Autorzy artykułów w niniejszej monografii opisują różnorodne typy jakości usług turystycznych, rekreacyjnych i hotelarsko-żywieniowych w oparciu o piramidę potrzeb psychologicznych człowieka. Do czynników umożliwiających walidację jakości usług zaliczyli: komfort, wygodę i reaktywność, pewność, niezawodność, zgodność, relację, aprobatę i zrozumienie, poczucie wartości, uprzejmość i akceptację, rozwój i dbałość o sprawiedliwość społeczną, innowacje i uczenie się, opisy poziomu doznań i uznanie. Uzupełnieniem takiego pojmowania jakości jest kategoria jakości oczekiwanej i doświadczanej (rzeczywistej)." (z Wprowadzenia)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 13289.XX.1 [Czytelnia B] (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej