Forma i typ
Książki
(14)
Dostępność
dostępne
(18)
tylko na miejscu
(12)
Placówka
Magazyny
(8)
Wypożyczalnie
(10)
Czytelnie
(12)
Autor
Bartkowiak Ryszard
(2)
Marciniak Stefan (1928- )
(2)
Bludnik Izabela
(1)
Colander David C
(1)
Drabińska Danuta
(1)
Godłów-Legiędź Janina
(1)
Justyńska Izabela
(1)
Justyński Janusz (1941- )
(1)
Księżyk Marianna
(1)
Kundera Elżbieta
(1)
Landreth Harry
(1)
Nasiłowski Mieczysław (1929-2004)
(1)
Ratajczak Marek (1954- )
(1)
Romanow Zbigniew (1932-2004)
(1)
Romanow Zbigniew B
(1)
Stankiewicz Wacław
(1)
Stankiewicz Wacław (1925- )
(1)
Szeworski Adam (1918- )
(1)
Szulc Ryszard
(1)
Wallusch Jacek
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(2)
Okres powstania dzieła
1989-2000
(1)
Kraj wydania
Polska
(14)
Język
polski
(14)
Odbiorca
Ekonomiści
(1)
Temat
NAUKI EKONOMICZNE
(8)
EKONOMIA
(4)
Ekonomia
(1)
GOSPODARKA
(1)
MAKROEKONOMIA
(1)
MIKROEKONOMIA
(1)
SOCJOLOGIA
(1)
Temat: czas
1701-
(1)
1801-
(1)
1901-
(1)
Temat: miejsce
KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ
(1)
Gatunek
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(5)
ENCYKLOPEDIE
(1)
MATERIAŁY POMOCNICZE dla SZKÓŁ WYŻSZYCH
(1)
PODRĘCZNIKI
(1)
Podręcznik
(1)
Dziedzina i ujęcie
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
14 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
(Materiały Dydaktyczne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ISSN 1427-1117 ; 210)
Bibliogr. przy rozdz.
Praca stanowi materiał pomocniczy do przedmiotu "historia myśli ekonomicznej". Praca składa się z ośmiu rozdziałów. Rozdziały I i II charakteryzują problemy ujęte w angielskiej ekonomii klasycznej oraz ekonomii poklasycznej w warunkach kapitalizmu wolnokonkurencyjnego w rozwiniętych krajach Europy Zachodniej. W rozdziale III zawarte są wybrane koncepcje kierunku subiektywno-marginalistycznego i szkół doń należących. W rozdziale IV ujęto podstawowe elementy teorii J. M. Keynesa. Rozdział V zawiera postkeynesowski model IS -LM oraz model A. W. Phillipsa i R. G. Lipseya. W rozdziale VI przedstawiono rozważania dotyczące oczekiwań adaptacyjnych, dochodu permanentnego, długookresowej krzywej Phillipsa oraz ilościowej teorii pieniądza M. Friedmana. Uwzględniono też strukturę nowej ekonomii klasycznej oraz zagadnienie neutralności pieniądza i polityki pieniężnej. Rozdział VII charakteryzuje istotę neokeynesizmu oraz jego miejsce we współczesnej ekonomii. Rozdział VIII zawiera przykłady i zadania ilustrujące wybrane zagadnienia teoretyczne. Na końcu każdego rozdziału podano literaturę przedmiotu, umożliwiającą pogłębienie studiów.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 3 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Magazyny
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.12652 [Magazyn 1], P.12651 [Magazyn 1] (2 egz.)
Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.12650.VIII.1 [Wypożyczalnia C], P.12649.VIII.1 [Wypożyczalnia C] (2 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 13711.VIII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. przy hasłach.
Słownik zawiera prawie 300 haseł osobowych i przedmiotowych. Hasła osobowe są tak dobrane, by przedstawić zasadnicze poglądy wybitnych ekonomistów i myślicieli od starożytności do czasów współczesnych. Na treść każdego hasła osobowego składają się informacje o największych osiągnięciach, podstawowe dane biograficzne, zwięzłe przedstawienie dorobku i spis najważniejszych publikacji. Hasła przedmiotowe z jednej strony uzupełniają hasła osobowe, z drugiej zaś opisują bardziej ogólne zjawiska, np. prądy i szkoły ekonomiczne.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 13710.I.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Seria Akademicka)
Bibliogr. s. 193-197.
Książka jest próbą odtworzenia w kontekście życia społecznego zasadniczych tendencji, które na przestrzeni dziejów dominowały w myśli ludzkiej. Autorzy w sytnetyczny sposób przedstawiają refleksje społeczne i ich rozwój od czasów najdawniejszych aż po chwilę obecną - od mędrców starożytności do alteglobalistów. W publikacji Czytelnik odnajdzie: przegląd najważniejszych myślicieli i ich poglądów, prezentację doktryn oraz analizę ich wpływu i znaczenia, omówienie poszczególnych idei oraz podobieństw i różnic między nimi.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.12847.VI.1 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 13952.VI.1 [Czytelnia B] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. [114] i bibliogr. przy pracach.
Miniwykłady z historii myśli ekonomicznej to zapis głównych tez z piętnastu dwugodzinnych wykładów przewidzianych w programie studiów ekonomicznych. Całość prezentowanej tematyki obejmuje zagadnienia powszechnej myśli ekonomicznej od czasów odkryć geograficznych po wielki kryzys gospodarczy i jego następstwa w XX stuleciu.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.7595.VIII.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 16796.VIII.1 [Czytelnia C], 8595.VIII.1 [Czytelnia C], 8594.VIII.1 [Czytelnia C] (3 egz.)
Książka
W koszyku
W podręczniku został zawarty ogromny materiał obejmujący okres od czasów sprzed początków naszej ery aż do lat nam współczesnych, przy czym poszczególne problemy, jak też grupy problemów, powiązał autor z działalnością konkretnych kierunków i szkół naukowych oraz konkretnych ekonomistów. Tych ostatnich wymienia on ponad 300. Na szczególną uwagę zasługuje przedstawienie polskiej myśli ekonomicznej i to w różnych epokach historii, a zwłaszcza myśli katolickiej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 98.VIII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 111-114.
Książka jest poświęcona rozwojowi myśli ekonomicznej na tle zmieniającej się gospodarki. W pracy zanalizowano spośród teorii dawnych tylko te, które w dalszym ciągu są aktualne, oraz teorie współczesne. Celem skryptu jest nie tylko prezentacja teorii ekonomicznych, lecz również związków między nimi. Podstawowy nacisk jest położony na teorie makroekonomiczne. Zwrócono również szczególną uwagę na teorie, które stanowią standard obecnej ekonomii akademickiej i są analizowane w ramach kursów ekonomii ogólnej, mikroekonomii lub makroekonomii.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 3 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Magazyny
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.12646 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.12648.VIII.1 [Wypożyczalnia C], P.12647.VIII.1 [Wypożyczalnia C] (2 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 13763.VIII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Podręcznik w sposób przystępny i syntetyczny przedstawia podstawowe informacje o dorobku głównych szkół i nurtów w ekonomii od jej narodzin aż po czasy najnowsze. Pewne uproszczenie w prezentacji szczegółów różnych, często przestarzałych już koncepcji, pozwala na jasne przedstawienie głównej drogi dojrzewania teorii ekonomii. Małe objętościowo opracowanie jest adresowane do tych studentów, którzy ze względu na czasochłonność w opanowaniu obszernych podręczników z zakresu myśli ekonomicznej zechcą sięgnąć do tematu wyłożonego w sposób bardziej selektywny. Zwięzłość prezentacji trudnych problemów i koncepcji z historii ekonomii pozwala polecić tę pozycję wszystkim ekonomistom, którzy na podstawie znajomości różnych teorii ekonomicznych muszą spekulować na temat przyszłych zdarzeń.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 1057.VIII.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 1056.VIII.1 [Czytelnia C], 1055.VIII.1 [Czytelnia C] (2 egz.)
Książka
W koszyku
Historia myśli ekonomicznej / Wacław Stankiewicz. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2000. - 657 s. ; 24 cm.
W drugim, rozszerzonym wydaniu książki Autor zapoznaje czytelników nie tylko z historią i stanem obecnym myśli ekonomicznej na świecie, lecz także z polskimi doktrynami ekonomicznymi okresu transformacji ustrojowej w latach 1989-1999. Dokładna analiza tych doktryn jest o tyle trudna, że brakuje dystansu czasowego pozwalającego na ocenę zmian, osiągnięć i słabości ich rozwoju w okresie transformacji. Ze splotu wydarzeń politycznych i praktyki społeczno-gospodarczej wyłaniają się różne koncepcje godne poznania. Dlatego Autor ujął rozważania w trzech przedziałach czasowych, choć kryteria tego podziału nie zawsze są ostre: lata 1989-1991 (przejście od realnego socjalizmu do kapitalistycznej gospodarki rynkowej), lata 1992-1995 (wychodzenie ze specyficznego kryzysu transformacji) i lata 1996-1999 (wchodzenie na drogę rozwoju w dążeniu do "zdrowej" gospodarki rynkowej).
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Magazyny
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.291 [Magazyn 1], P.290 [Magazyn 1] (2 egz.)
Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 1121.VIII.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Na okł.: Nowe wyd.
Tyt. oryg.: History of economic thought.
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
Podręcznik stanowi kompendium wiedzy o historii myśli ekonomicznej. Autorzy przedstawiają w nim m.in.: rozwój myśli ekonomicznej w ciągu wieków, wewnętrzne przemiany konkretnych teorii, kwestie metodologiczne, związki między rozwojem teorii a panującymi warunkami ekonomicznymi, wkład poszczególnych teorii do współczesnej ekonomii, wpływ poszczególnych teorii na kształtowanie polityki gospodarczej i społecznej.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 3 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Magazyny
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.12701 [Magazyn 1], P.12645 [Magazyn 1] (2 egz.)
Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.12644.VIII.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 13709.VIII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Historia myśli ekonomicznej / Ryszard Bartkowiak. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. - 224 s. : rys., tab. ; 24 cm.
Podręcznik prezentuje rozwój myśli ekonomicznej na tle zmieniającej się gospodarki. Ponieważ już od XVIII wieku gospodarka rynkowa jest główną formą gospodarowania w świecie, to ówcześnie sformułowane teorie i powstałe nurty myśli ekonomicznej są w dużej części nadal aktualne i oddziałują na funkcjonowanie współczesnej gospodarki światowej. W podręczniku poświęcono więc tym teoriom i nurtom wiele miejsca, łącząc je z elementami teorii dawnych i teoriami współczesnymi w celu lepszego zrozumienia zarówno poglądów najbardziej znanych ekonomistów, jak i mechanizmów działania gospodarki.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 3 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Magazyny
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.12643 [Magazyn 1], P.12642 [Magazyn 1], P.7247 [Magazyn 1] (3 egz.)
Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.7246.VIII.1 [Wypożyczalnia C], P.5617.VIII.1 [Wypożyczalnia C] (2 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 8170.VIII.1 [Czytelnia C], 7098.VIII.1 [Czytelnia C] (2 egz.)
Książka
W koszyku
Makro i mikroekonomia : podstawowe problemy / redakcja Stefan Marciniak. - Wydanie 3 zmienione. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. - 595 stron. : wykresy, tabele ; 24 cm.
Indeksy.
Nowy rozdział dotyczący globalizacji Omówienie współczesnego regionalizmu, ze szczególnym uwzględnieniem przystąpienia Polski do UE Nowe przedstawienie takich zjawisk, jak: ryzyko gospodarcze, rynki kapitałowe oraz koniunktura gospodarcza Nowa interpretacja pojęcia kapitału, uwzględniająca kapitał ludzki, społeczny i intelektualny Szerokie potraktowanie współczesnych czynników wzrostu gospodarczego oraz problemów związanych z rozwojem gospodarki opartej na wiedzy
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Magazyny
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 26 [Magazyn 2] (1 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 118.VIII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Historia myśli ekonomicznej / Wacław Stankiewicz. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. - 520 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 507-508 i przy rozdz. Indeks.
W książce Autor zapoznaje Czytelników nie tylko z historią i stanem obecnym myśli ekonomicznej na świecie, lecz także z polskimi doktrynami ekonomicznymi okresu transformacji ustrojowej w latach 1989-2005. Dokładna analiza tych doktryn jest trudna, brakuje bowiem dystansu czasowego pozwalającego na ocenę zmian, osiągnięć i słabości ich rozwoju w okresie transformacji. Dlatego Autor ujął rozważania w trzech przedziałach czasowych, choć kryteria tego podziału nie zawsze są ostre: lata 1989-1991 (przejście od realnego socjalizmu do kapitalistycznej gospodarki rynkowej), lata 1992-1995 (wychodzenie ze specyficznego kryzysu transformacji) i lata 1996-2005 (wchodzenie na drogę rozwoju w dążeniu do "zdrowej" gospodarki rynkowej).
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.12700.VIII.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P.12641.VIII.1 [Czytelnia C], 13708.VIII.1 [Czytelnia C] (2 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Magazyny
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.12889 [Magazyn 1] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr. s. 410-[421].
Podstawowym założeniem tej książki jest zapoznanie studentów uczących sie ekonomii i osób zajmujących się strategicznym zarządzaniem procesami gospodarowania na różnych szczeblach decyzyjnych z zasadmi podejmowania decyzji w gospodarce jako systemie i jej elementach.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 3 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Magazyny
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.15003 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P.14954.VIII.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 15849.VIII.2 [Czytelnia C], 15785.VIII.2 [Czytelnia C] (2 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej