Forma i typ
Książki
(2)
Dostępność
dostępne
(1)
tylko na miejscu
(1)
Placówka
Wypożyczalnie
(1)
Czytelnie
(1)
Autor
Gmiterek Grzegorz
(1)
Tyszkowska Marta
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(2)
Kraj wydania
Polska
(2)
Język
polski
(2)
Temat
BIBLIOTEKARSTWO
(1)
BIBLIOTEKI CYFROWE
(1)
WEB 2.0
(1)
2 wyniki Filtruj
Książka
W koszyku
(Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 91.)
Bibliogr., netogr. s. 87-99.
Celem książki jest ukazanie znaczenia koncepcji Internetu Drugiej Generacji dla współczesnych bibliotek oraz ich użytkowników, co w dobie rosnącego zainteresowania narzędziami Web 2.0 i szerokiego ich wykorzystania staje się niezwykle istotne. Na przestrzeni ostatnich kilku lat zauważa się rosnącą uwagę środowiska bibliotekarskiego kierowaną ku tematyce Web 2.0 i możliwościom zastosowania założeń tej koncepcji w bibliotekach polskich. Praca składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy poświęcony został koncepcji Internetu Drugiej Generacji. Rozdział drugi dotyczy obecności Internetu Drugiej Generacji w bibliotekach i wykorzystania koncepcji Biblioteki 2.0 na gruncie polskim. Trzecia część pracy obejmuje krytyczną analizą zjawiska Web 2.0 i próbę określenia konsekwencji jego rozwoju na szeroką skalę. Pod uwagę wzięto zarówno kulturowy, prawny, ekonomiczny jak i naukowy aspekt wykorzystania narzędzi i serwisów Internetu Drugiej Generacji. W ostatnim rozdziale omówione zostały poszczególne narzędzia Web 2.0, w szczególności serwisy społecznościowe i blogi, będące czołowymi przykładami omawianego nurtu, a także zjawisko folksonomii i serwisy stosujące mechanizm wiki, jako przykłady wykorzystania Internetu Drugiej Generacji w praktyce.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnie
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 16398.I.8 [Czytelnia B] (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Nauka - Dydaktyka - Praktyka = Science - Didactics - Practice ; 136)
Bibliogr. s. 213-259.
Książka jest próbą analizy kilku obszarów problemowych odnoszących się z jednej strony do kultury konwergencji i Web 2.0, z drugiej natomiast do samego zjawiska Library 2.0, jego charakterystyki oraz zmian jakie proponuje. Szczegółowej analizie poddano funkcjonalność kluczowych elementów i narzędzi wchodzących w skład koncepcji Library 2.0, a także scharakteryzowano możliwości ich praktycznego wykorzystania w poszczególnych instytucjach bibliotecznych. Książka podkreśla, że zjawisko Web 2.0 oddziałuje na ewolucję tak tradycyjnych, jak i cyfrowych bibliotek, a zmiany te mają głównie pozytywny wpływ na oferowane przez książnice usługi informacyjno-biblioteczne.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnie
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 13429.I.8 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej